Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"2.–30. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Mul on vaid sõnad”.

4. oktoo­bril tähistab oma 75. sün­nipäe­va poet­ess Ave Alavainu. Luule­t­a­mine on Alavainu sõnul oma vaimu väl­jae­lamine ja tema vaim luule­kee­les on elu­line, vaimukas ja vahe.