Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Kirjanduslik keraamika"Näitus "Kirjanduslik keraamika"2. oktoo­brist 15. novem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Kir­jan­dus­lik ker­aami­ka”.

Jõhvi Kun­stikooli õpi­laste valmis­tatud ker­aami­ka sobib kir­jan­dusega suurepäraselt kokku. Ker­aamilised tege­lased on justkui raa­matutest väl­ja astunud.