(Eesti) Mälutreening

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Mälutreening

25. ok­too­bril kell 13.00 juhendab Añu Jonuks mä­lutreeningut.

Üri­tus toimub Jäne­da los­sis, so­bib igas eas in­imestele ja on tasu­ta. Üh­tasi tähistab see üri­tus sel­l­eaas­tast Täiskas­vanud Õp­pi­ja Nädalat.