Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Mälutreening

25. oktoob­ril kell 13.00 juhendab Anu Jonuks mälu­tree­nin­gut.

Üri­tus toi­mub Jäne­da los­sis, sobib igas eas ini­mes­te­le ja on tasu­ta. Üht­asi tähis­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täis­kas­va­nud Õppi­ja Näda­lat.