9. novemb­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Reisijutud Tiit Pruuliga”.

Reisijutud Tiit Pruuliga

Oma rei­si­dest ja vastil­mu­nud raa­ma­tust „Minu maa­ilm” tuleb vest­lema määil­ma­rän­dur Tiit Pruuli.
Tiit Pruuli on kir­ju­ta­nud : „Ma tahan kõike. Hinnaalanduseta, odava väl­ja­müü­gita. Tahan nau­tida seda, kuis viin oma rei­si­rühma läbi kõrbe nagu Mooses, ja tahan istuda üksi suur­linna poh­mel­li­ses hom­mi­ku­hä­mus. Tahan nutta väi­ke­ses küla­ki­ri­kus ja naerda neeg­ri­naise suu­res süles, tahan rää­kida Kierkegaardiga vai­ku­sest ja hüpata Jay‐Z kont­ser­dil röö­ki­vas rah­va­mas­sis. Tahan olla ilma­maa ser­val – põhja‐ ja lõu­na­poo­lu­sel, len­nata Padmasambhavana Himaalaja kohal, sõita ron­giga läbi Venemaa, juua šam­pan­jat pre­si­den­ti­dega.
Tahan vaa­data maa­ilma süü­ta­lapse sil­ma­dega, enne kui Damaskuse teras rebib mu patust keret.
Tahan surra ja uuesti sün­dida. Ja armas­tada, armas­tada, armas­tada. Lõputult. Nendest taht­mis­test on sün­di­nud see raa­mat ja ins­pi­ree­ri­tud mu rei­sid. Lähen jälle, kuigi tean, et on hea, kui saan kübe­megi sel­lest, mida igat­sen.”