Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

13. novemb­rist 15. det­semb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Hea­naa­ber­lik soo­vi­tus”.

Väl­ja­pa­nek Soo­me Vaba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va puhul. Soo­vi­ta­tud vali­kus on vanemad ja uuemad soo­me kir­jan­dus­teo­sed suur­te­le ja väi­ke­s­te­le; proo­sat, luu­let ning ka väl­ja­paist­va­te soom­las­te elu­lu­gusid.