Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Vaata, Madlike, lund sajab"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Vaa­ta, Mad­like, lund sajab”.

Selle võlu­lausega saab Liis­bet talve­hom­mikul õe vood­ist väl­ja.
Saanisõidu ajal tõdeb Peetrus Karls­son, et on see ikka üks igavene lume­sadu! Liis­bet ja Mad­like laulavad talle ergutuseks laulu lume­tormist.
Lume üle rõõ­mus­tavad Astrid Lind­greni teised­ki raa­matutege­lased. Lumis­est met­sast käi­vad kuus­ki toomas Buller­by lapsed ja Pipi Pikksu­ka Sega­sum­ma suvi­la on mat­tunud pak­su lume alla.
Ilusate lume­lausete taga võib meie näi­tusel näha lumi­seid kuus­ki. Need on joon­istanud Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.a klas­si õpi­lased. Lap­si juhen­das õpeta­ja Elle Kivi­soo.