24. oktoo­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas luuleka­va Olen naine — Ave Alavainu luulet loeb Iiris Saluri, flöödil musit­seerib Mar­tin Uude­vald.