Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust. Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust.14.12.2017 kuni 13.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Soovime Teile kõike hääd!”. Vanad jõu­lu­kaar­did (möö­du­nud sajandi esi­me­sest poo­lest) Harri Allandi era­ko­gust.

Tänasel inter­ne­ti­ajas­tul on sõp­ra­dele ja sugu­las­tele lihtne jõu­lu­kaarte saata. Klõps ! Ja ongi kena soo­viga pil­dike teele saa­de­tud. Meie prae­gune post­kaar­tide väl­ja­pa­nek annab aimu endis­aeg­sest kaardi saat­mise ja saa­mise rõõ­must. Postkaardid päri­ne­vad Harri Allandi era­ko­gust.