Näitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"8.12.2017–30.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­kogu kori­do­ris näi­tus „Pagulaste ja immigran­tide integ­rat­sioon Euroopa Liidus”.

Näituse koos­ta­jaks ja vahen­da­jaks on meie head naab­rid kõr­val­ma­jast, Maamajanduse Infokeskuse maaelu‐ ja inno­vat­sioo­ni­võr­gus­tiku osa­kon­nast.