Näitus "Niidiga maalitud"15. jaa­nua­rist 1. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Niidiga maa­li­tud”.

Näituse ava­mine on 23. jaa­nua­ril kell 13.

Epp Lepik on nime­ta­nud rist­pis­tes piltide tik­ki­mist oma ruma­laks hobiks, ilma mil­leta ta olla ei oska. Taolisi tiki­tud portreid ja maas­ti­ku­vaa­teid on ta val­mis­ta­nud juba mit­meid aas­taid, kuid üheks näi­tu­seks kokku koon­da­nud varem ei ole. Jäneda raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks 17 pilti, nende seas vanemaid, aga ka uuemaid, mis on otse nõe­la­sil­mast tul­nud.