Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaa­nua­rist 1. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nii­di­ga maa­li­tud”.

Näi­tu­se ava­mi­ne on 23. jaa­nua­ril kell 13.

Epp Lepik on nime­ta­nud rist­pis­tes pilti­de tik­ki­mist oma ruma­laks hobiks, ilma mil­le­ta ta olla ei oska. Tao­li­si tiki­tud portreid ja maas­ti­ku­vaa­teid on ta val­mis­ta­nud juba mit­meid aas­ta­id, kuid üheks näi­tu­seks kok­ku koon­da­nud varem ei ole. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks 17 pilti, nen­de seas vanemaid, aga ka uuemaid, mis on otse nõe­la­sil­mast tul­nud.