(Eesti) Niidiga maalitud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaan­uar­ist 1. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Ni­idi­ga maal­i­tud”.

Näi­tuse avamine on 23. jaan­uar­il kell 13.

Epp Lep­ik on nimetanud rist­pistes piltide tikkimist oma ru­malaks ho­biks, ilma mil­leta ta olla ei oska. Taolisi tik­i­tud portreid ja maastiku­vaateid on ta valmis­tanud juba mit­meid aas­taid, kuid üheks näi­tuseks kokku koon­danud varem ei olé. Jäne­da raa­matuko­gus on vaatamiseks 17 pilti, nende seas vane­maid, aga ka uue­maid, mis on otse nõe­lasil­mast tulnud.