Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaan­uar­ist 1. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Niidi­ga maal­i­tud”.

Näi­tuse avamine on 23. jaan­uar­il kell 13.

Epp Lep­ik on nimetanud rist­pistes piltide tikkimist oma rumalaks hobiks, ilma mil­leta ta olla ei oska. Taolisi tik­i­tud portreid ja maastiku­vaateid on ta valmis­tanud juba mit­meid aas­taid, kuid üheks näi­tuseks kokku koon­danud varem ei ole. Jäne­da raa­matuko­gus on vaatamiseks 17 pilti, nende seas vane­maid, aga ka uue­maid, mis on otse nõe­lasil­mast tul­nud.