Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"1. veebruarist 15. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Üksainus maa on maa­il­mas. Eesti Vabariik 100”.

Raamatunäitus Eesti Vabariigi 100. sün­ni­päe­vaks.
Nii hea, et on kodu, on isa­maa ja ema­keel. Ja uhkeks teeb, et meil on oma aja lugu, mida mäle­tada ja tule­vaste põl­vede jaoks tal­le­tada.

Olgu mu päralt või terve ilm,
jää­da­valt minu on üks­ai­nus maa !
Siin on koos minu maa ja ilm -
ilmatu palju on jagada.
(Viiu Härm)