Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. veebruaril kell 14.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Kingitus Eestile : 100 tundi ette­lu­ge­mist”.

ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gude sekt­siooni üles­kut­sel kin­gi­takse EV‐le sün­ni­päe­vaks 100 tundi ette­lu­ge­mist. Iga ette­lu­ge­mine jääd­vus­ta­takse fotole, mille juurde lisa­takse, kes luges, kellele, mida luges ja kui kaua. Fotod pos­ti­ta­takse Facebooki lehele sel­leks loo­dud  üri­tuse alla. Jäneda raa­ma­tu­ko­gusse tuleb ette lugema luu­le­taja Veronika Kivisilla. Kõik on ooda­tud kin­gi­tu­sest osa saama !