Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. vee­bru­ar­il kell 14.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Kin­gi­tus Eestile: 100 tun­di ettel­ugemist”.

ERÜ maaraa­matukogude sek­t­siooni üleskut­sel kin­gi­takse EV-le sün­nipäe­vaks 100 tun­di ettel­ugemist. Iga ettel­ugem­ine jääd­vus­tatakse fotole, mille juurde lisa­takse, kes luges, kel­lele, mida luges ja kui kaua. Fotod pos­ti­tatakse Face­boo­ki lehele sell­eks lood­ud  üri­tuse alla. Jäne­da raa­matuko­gusse tuleb ette luge­ma luule­ta­ja Veroni­ka Kivisil­la. Kõik on oodatud kin­gi­tus­est osa saa­ma!