Näitus "Aeg ja ruum"25. veebruarist 1. juu­nini on Jäneda lossi keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäneda Kooli 8. ja 9. klassi õpi­laste näi­tus „Aeg ja ruum”.

Näitus loodi „EV 100 : Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jekti „Kunst raa­ma­tu­kokku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Eesti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. Valminud grupi‐ ja indi­vi­duaal­tööd said tõuke noorte külas­käi­gust raa­ma­tu­ko­gusse ja lossi häma­ra­tesse sop­pi­desse ühel novemb­ri­kuisel õhtu­poo­li­kul 2017. aas­tal. Õpilasi juhen­das õpe­taja Kaire Ries.