Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Aeg ja ruum"25. veebruarist 1. juu­ni­ni on Jäne­da los­si keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­las­te näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Tee­me Ees­ti­le kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kunst raa­ma­tu­kok­ku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Ees­ti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. Val­mi­nud gru­pi- ja indi­vi­duaal­tööd said tõu­ke noor­te külas­käi­gust raa­ma­tu­ko­gus­se ja los­si häma­ra­tes­se sop­pi­des­se ühel novemb­ri­kuisel õhtu­poo­li­kul 2017. aas­tal. Õpilasi juhen­das õpe­ta­ja Kai­re Ries.