Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Elagu Eesti!"12. vee­bru­ar­ist 9. märtsi­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Elagu Eesti!”.

Sel­l­el aastal saab Eesti Vabari­ik 100-aas­taseks. Meil on oma ema­keel, rahvuslind ja ‑lill, oma pres­i­dent ja lipp.