Evi Tihemets 80
Kun­stitegemist on Evi Tihemets võr­rel­nud labürindis ekslemisega:” Kun­st­nik on eksle­ja labürindis, millest ei pääse väl­ja. Tege­likult ei taha­gi me sealt väl­ja.”

Näi­tus Tapa Lin­naraa­matuko­gus (20. oktoo­bri­ni)