Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Sillamäe läbi kaamerasilma"Näitus "Sillamäe läbi kaamerasilma"1.–29. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Sil­lamäe läbi kaam­erasil­ma”.

Fotokaam­er­a­ga käisid Sil­lamäe lin­na jääd­vus­ta­mas raa­matukogutöö­ta­jad Jev­ge­nia Demtšenko, Svet­lana Koval­ska­ja, Tetyana Lap­ina ja Elvi­ira Sidoro­va.