Näitus "Katame laua"1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”.

Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest‐kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, kui­das eest­la­sest sai lin­na­ini­mene, kui­das ta jõu­dis pare­male elu­jär­jele.