Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Katame laua"1. märt­sist 21 april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kata­me laua”.

Vaa­ta­miseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liuda­dest-kaus­si­dest kuni pee­ne­ma port­se­la­ni ja klaas­nõu­de­ni väl­ja. Asjad rää­givad, kui­das eest­la­sest sai lin­na­ini­me­ne, kui­das ta jõu­dis pare­ma­le elu­jär­je­le.