Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Katame laua"1. märt­sist 21 aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Katame laua”.

Vaatamiseks on hul­galiselt nõusid, alates puust liu­dadest-kaus­side­st kuni peen­e­ma port­se­lani ja klaas­nõu­deni väl­ja. Asjad rää­gi­vad, kuidas eest­lasest sai lin­nain­imene, kuidas ta jõud­is pare­male elu­jär­jele.