Plakat "Luulelõuna Kairi Krooniga"Luulelõuna Kairi Krooniga”13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäneda raa­ma­tu­ko­gus luu­le­tusi.

Oma auto­ri­luu­lega esi­neb Kairi Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­ma­lus ette lugeda talle endale olu­lisi värsse või teisi tekste.

Olete väga ooda­tud !