Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Plakat "Luulelõuna Kairi Krooniga"Luulelõu­na Kairi Krooni­ga”13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäne­da raa­matuko­gus luule­tusi.

Oma auto­rilu­ule­ga esineb Kairi Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­malus ette luge­da talle endale olulisi värsse või teisi tek­ste.

Olete väga oodatud!