(Eesti) Luulelõuna Kairi Krooniga

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Plakat "Luulelõuna Kairi Krooniga"Lu­ulelõu­na Kairi Krooni­ga”13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäne­da raa­matuko­gus luuletusi.

Oma au­to­rilu­ule­ga esineb Kairi Kroon, kuid ka igal ku­u­la­jal on või­malus ette luge­da talle en­dale olulisi värsse või teisi tekste.

Olete väga oodatud!