Raamatuesitlus - "Tommi"19. märt­sil kell 15.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus.

Anne Grave on Jäneda Kooli õpe­taja, kel­lel ilmus äsja esi­mene raa­mat. „Tommi” jutus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos emaga Tallinnas, kuid näda­la­va­he­tu­sed vee­dab maal. Tommi on vaikne poiss, kes juurd­leb sel­liste küsi­muste üle : Miks ei ole temal isa ? Kuidas leida endale sõpru ? Kuidas saada endale päris koer ?

Autor tut­vus­tab oma raa­ma­tut ning vas­tab küsi­mus­tele ja jagab ka autogramme. Kohapeal on või­ma­lus raa­ma­tuid osta. Kohtumiseni raa­ma­tu­ko­gus !