Näitus "Niidiga maalitud"Näitus "Niidiga maalitud"7. märt­sist 30. märt­sini Saksi raa­ma­tu­ko­gus Epp Lepiku tiki­tud piltide näi­tus „Niidiga maa­li­tud”.