13. märt­sist 21. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli kuns­ti­osa­konna õpi­laste loo­me­tööde näi­tus.

Välja on pan­dud eri­ne­vas teh­ni­kas teos­ta­tud tööd, sh ka keraa­mi­kat.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus