Pop-up näitus "Head laste- ja noorteraamatud 2017"13.–29. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus pop‐up näi­tus „Head laste‐ ja noor­te­raa­ma­tud 2017”.

Lastekaitse Liidu eest­ve­da­misel vali­sid las­te­kir­jan­duse eks­per­did 2017. aas­tal ilmu­nud uudis­kir­jan­duse hul­gast välja Hea Lasteraamatu ja Hea Noorteraamatu. Eelmisel aas­tal kir­jas­ta­tud raa­ma­tu­test pari­mad kuu­lu­tati välja 1. märt­sil 2018 kell 14 Eesti Lastekirjanduse Keskuses toi­mu­nud las­te­kir­jan­duse aas­ta­koos­ole­kul.