Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel" Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel"20. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Eesti sajand teat­ri­la­va­del”.

Eesti Etendusasutuste Liidu eest­võt­tel asusid teat­rid vaba­riigi sajan­daks sün­ni­päe­vaks kin­gi­tust looma juba 2014. aas­tal, mil otsustati ühes­koos pub­liku ette tuua Eesti Vabariigi sajan­di­pik­kune lugu. « Sajandi lugu » lavas­tab 22 teat­rit.