Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel" Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel"20. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti sajand teatrilavadel”.

Eesti Etendusasu­tuste Liidu eestvõt­tel asusid teatrid vabari­i­gi sajan­daks sün­nipäe­vaks kin­gi­tust looma juba 2014. aastal, mil otsus­ta­ti üheskoos pub­liku ette tuua Eesti Vabari­i­gi sajandipikkune lugu. «Sajan­di lugu» lavastab 22 teatrit.