5. märt­sist 13. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kadri Hinrikuse jutud las­tele”.

Väljapanek tut­vus­tab april­lis külla tuleva las­te­kir­ja­niku Kadri Hinrikuse loo­min­gut.