12. märt­sist 20. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2018 tegi­jad loo­duses”.

Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma ilvest, lindu met­sist, seent tule­taela, lib­li­kat pää­su­saba, puud lau­ka­puu ja lille käo­kinga.