Lastekir­janik Jaanus Vaik­soo on aval­danud ajakir­jas „Täheke“ ter­ve rea spordi­teemal­isi jutte. Ka aabit­satege­lasel Jaagupil on sügisel koo­lis jook­sukross. Hea tuju saamiseks hüp­pab onu Heino hüp­penööri­ga või teeb keeruku­ju. Väl­jas ongi Jaanus Vaik­soo spordilood ja ‑luule­tused, ehk innus­tavad need sind rohkem liiku­ma ja sporti tege­ma. Näi­tust ilmes­tavad auhin­nad ja võistluste juurde kuu­luv atribuu­ti­ka. Need tõi näi­tuse­le meie maja tädi Maili.

(2.–27. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matuko­gus)