Hüppa hüppenööriga või tee keerukuju

Lastekir­janik Jaanus Vaik­soo on aval­danud ajakir­jas „Täheke“ ter­ve rea spordi­teemal­isi jutte. Ka aabit­satege­lasel Jaagupil on sügisel koo­lis jook­sukross. Hea tuju saamiseks hüp­pab onu Heino hüp­penööri­ga või teeb keeruku­ju. Väl­jas ongi Jaanus Vaik­soo spordilood ja ‑lu­ule­tused, ehk in­nus­tavad need sind rohkem li­iku­ma ja sporti tege­ma. Näi­tust ilmes­tavad auhin­nad ja võistluste ju­urde ku­u­luv atribuu­ti­ka. Need tõi näi­tuse­le meie maja tädi Maili.

(2.–27. ok­too­bri­ni Tapa linnaraamatukogus)