Kaapotkleitide ja -kostüümide näitus10. april­list 29. juu­nini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Kaapotkleitide ja -kos­tüümide näi­tus”.

Kaapotkleit oli üle­mi­ne­ku­rõi­vas rah­va­riide ja lin­na­moe­lise riie­tuse vahel, mis levis Euroopast Eestisse 20. sajandi algul. Kaapotkleiti kand­sid eriti Põhja‐Eesti ja Läänemaa nai­sed. Eesti talu­nai­sed mat­ki­sid sel­lega Euroopa moodi, hilis­ro­ko­koo kri­no­liin­kleite. Tehti ka kaa­pot­kos­tüüme ja -mant­leid.
Näitusel on MTÜ Loometöö kur­sus­tel val­mi­nud kaa­pot­klei­did ja fotod val­mi­nud töö­dest. Näitus on pühen­da­tud Euroopa kul­tuu­ri­pä­randi aas­tale.