Väljapanek "Kevad toob rahutut igatsust ...".18. april­list 18. maini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Kevad toob rahu­tut igat­sust …”.

Eesti Metsakalender on Eesti Metsateenijate Ühingu poolt välja antav iga‐aastane sei­na­ka­len­der, millele Jänedal elav har­ras­tus­luu­le­taja Linda Järs on juba aas­taid koos­tööd tei­nud. Kalendrites on aval­da­tud tema poolt loo­du­sest ja aas­ta­ae­ga­dest ins­pi­ree­ri­tud luu­le­tusi ning neid väl­ja­pa­ne­kul näha saabki.