Raamatuväljapanek "Silmapaistvad raamatud"26. april­list 30. maini Tapa lin­na­ra­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Silmapaistvad raa­ma­tud”.

Eesti Lastekirjanduse Keskus annab igal aas­tal välja Aasta Rosina auhinna. Auhind omis­ta­takse aasta kõige sil­ma­paist­va­male raa­ma­tule, mis on oma­näo­line ja ülla­tav.
Panime need sil­ma­paist­vad raa­ma­tud meie näi­tu­sele välja. Võtke sil­ma­pilk aega, et vaa­data neid erilisi raa­ma­tuid.
Näitusel hoia­vad silma peal Tapa Gümnaasiumi õpi­laste joo­nis­ta­tud pil­did. Juhendaja õpe­taja Eve Allsoo.