Onu Heino – tõesti tore mees

Onu Heino ko­h­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­janik Jaanus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei olé ole­mas. Küll on ta aga raa­matutege­lane, kes on kolin­ud ka aabit­sasse. Raa­matunäi­tusel on väl­jas lu­ule­tused raa­ma­tust „Onu Heino ek­sis ära“ ja iga lu­ule­tuse lõppedes võib kin­ni­ta­da, et tõesti, onu Heino on tore mees. Raa­ma­tus „Onu Heino väike pere“ on onu Heino ja tädi Kai perre sünd­in­ud poisipõnn Rein. Kir­janik Jaanus Vaik­soo on kolme lapse isa ja näi­tusel on väl­jas ka tema mõt­teaval­dused isaks olemise ko­h­ta ning mõned unejutud.

(raa­matunäi­tus Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)