Onu Heino koh­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­janik Jaanus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei ole ole­mas. Küll on ta aga raa­matutege­lane, kes on kolin­ud ka aabit­sasse. Raa­matunäi­tusel on väl­jas luule­tused raa­ma­tust „Onu Heino eksis ära“ ja iga luule­tuse lõppedes võib kin­ni­ta­da, et tõesti, onu Heino on tore mees. Raa­ma­tus „Onu Heino väike pere“ on onu Heino ja tädi Kai perre sünd­in­ud poisipõnn Rein. Kir­janik Jaanus Vaik­soo on kolme lapse isa ja näi­tusel on väl­jas ka tema mõt­teaval­dused isaks olemise koh­ta ning mõned une­ju­tud.

(raa­matunäi­tus Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas)