Raamatunäitus "Tants varvaskingadel"26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Tants var­vas­kin­ga­del”.

Enamus tüd­ru­kuid on unis­ta­nud bale­rii­niks saa­mi­sest, uhkest bale­rii­ni­see­li­kust ja var­vas­kin­ga­dest. Unistuse täi­tu­miseks tuleb aga alus­tada tree­ning­tun­di­dest. Balletiraamatud meie näi­tu­sel pane­vad mõt­ted sel­lest kau­nist tant­su­kuns­tist veelgi roh­kem lend­lema.