Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Tants varvaskingadel"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Tants var­vask­ingadel”.

Ena­m­us tüdrukuid on unistanud baleri­iniks saamis­est, uhk­est baleri­inisee­likust ja var­vask­ingadest. Unis­tuse täi­tu­miseks tuleb aga alus­ta­da treen­ing­tun­didest. Bal­le­ti­raa­matud meie näi­tusel panevad mõt­ted sell­est kau­nist tantsukun­stist veel­gi rohkem lendle­ma.