Näitus "Raudsed konnad" Näitus "Raudsed konnad"26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Raudsed kon­nad”.

Meie ümber loo­duses hüp­pa­vad ringi ja uju­vad vees rohu­kon­nad, vee­kon­nad, jär­ve­kon­nad, raba­kon­nad.
Kes on aga raud­sed kon­nad ? See on eri­line liik konni, kes elut­se­vad ainult Eno Raua ja Piret Raua raa­ma­tu­tes. Tulge ja otsige need meie näi­tu­selt üles.
Konni meis­ter­da­sid Tapa Vene Põhikooli 4. klassi ja Tapa Gümnaasiumi 3.a klassi õpi­lased.