Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Raudsed konnad" Näitus "Raudsed konnad"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Raud­sed kon­nad”.

Meie ümber loo­duses hüp­pa­vad rin­gi ja uju­vad vees rohu­kon­nad, vee­kon­nad, jär­ve­kon­nad, raba­kon­nad.
Kes on aga raud­sed kon­nad? See on eri­li­ne liik kon­ni, kes elut­se­vad ainult Eno Raua ja Piret Raua raa­ma­tu­tes. Tul­ge ja otsi­ge need meie näi­tu­selt üles.
Kon­ni meis­ter­da­sid Tapa Vene Põhi­koo­li 4. klas­si ja Tapa Güm­naa­siu­mi 3.a klas­si õpi­lased.