Näitus "Kes vana ei hoia, see uut ei leia" Näitus "Kes vana ei hoia, see uut ei leia"15. maist 29. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kes vana ei hoia, see uut ei leia”.

Korvipunumise oskust on edasi antud põl­vest põlve ning meist­rilt õpi­poi­sile. Korvipunumine oli 19. sajan­dil üldine oskus. Seda peeti ker­geks tööks ning tihti õppi­sidki lap­sed selle kar­ja­põl­ves sel­geks. Korve ja muid punu­tisi meis­ter­da­sid ka vanemad ini­me­sed, kes ras­ke­maid põl­lu­töid enam teha ei jõud­nud.
Näitusel on eks­po­nee­ri­tud eri­ne­vaid korve ja punu­tud anu­maid Pia ja Peep Evarti era­ko­gust.