Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Kes vana ei hoia, see uut ei leia" Näitus "Kes vana ei hoia, see uut ei leia"15. maist 29. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kes vana ei hoia, see uut ei leia”.

Kor­vi­pu­nu­mise oskust on edasi antud põl­vest põl­ve ning meist­rilt õpi­poi­si­le. Kor­vi­pu­nu­mi­ne oli 19. sajan­dil üldi­ne oskus. Seda pee­ti ker­geks töö­ks ning tih­ti õppi­sid­ki lap­sed sel­le kar­ja­põl­ves sel­geks. Kor­ve ja muid punu­ti­si meis­ter­da­sid ka vanemad ini­me­sed, kes ras­ke­maid põl­lu­töid enam teha ei jõud­nud.
Näi­tu­sel on eks­po­nee­ri­tud eri­ne­vaid kor­ve ja punu­tud anu­maid Pia ja Peep Evar­ti era­ko­gust.