Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Kes vana ei hoia, see uut ei leia" Näitus "Kes vana ei hoia, see uut ei leia"15. maist 29. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kes vana ei hoia, see uut ei leia”.

Korvipun­umise oskust on edasi antud põlvest põlve ning meistrilt õpipoisile. Korvipun­umine oli 19. sajandil üldine oskus. Seda peeti kergeks tööks ning tihti õppisid­ki lapsed selle kar­japõlves sel­geks. Korve ja muid punutisi meis­ter­dasid ka vane­mad inimesed, kes raske­maid põl­lutöid enam teha ei jõud­nud.
Näi­tusel on eksponeer­i­tud erinevaid korve ja punutud anu­maid Pia ja Peep Evar­ti erako­gust.