Onu Heino, ja mis seal sala­ta, ka kir­janik Jaanus Vaik­soo on suured lood­us­esõbrad. Raa­matu­väl­japanek tutvustab kir­janiku luule­tusi ja jutte lood­us­est. Põnevad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaanus Vaik­soole meeldib soos uida­ta ja sealset elu uuri­da ning seetõt­tu on see teema ka tema raa­matutesse jõud­nud.

(raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas)