28. maist 28. juu­nini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Hundijutud”.

Raamatunäitus tut­vus­tab sel keva­del meie rah­vus­loo­maks vali­tud hunti. Hundi nime on pee­tud tabuks, mis­tõttu vana­rah­vas on hunti mit­meti nime­ta­nud : kriim­silm, võsa­vil­lem, hal­li­va­ti­mees, Püha Jüri kut­si­kas jne. Hundi nimi ongi ees­ti­keelde lae­na­tud saksa kee­lest ; oma nime­tus oli susi (nagu soome kee­leski). Huntidel on suur osa folk­loo­ris : loo­ma­mui­nas­jut­tu­des, muis­ten­di­tes ja legen­di­des. Harilikult kuju­ta­takse mui­nas­jut­tu­des hunti ahne ja ruma­lana, kuid on ka päris arm­said ja häid hunte lugu­des.