Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

28. maist 28. juuni­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Hundi­ju­tud”.

Raa­matunäi­tus tutvustab sel kevadel meie rahvus­loomaks val­i­tud hunti. Hun­di nime on pee­tud tabuks, mis­tõt­tu vanarah­vas on hunti mit­meti nimetanud: kri­im­silm, võsav­illem, hal­li­va­timees, Püha Jüri kut­sikas jne. Hun­di nimi ongi eesti­keelde lae­natud sak­sa kee­lest; oma nime­tus oli susi (nagu soome kee­les­ki). Huntidel on suur osa folk­looris: looma­muinasjut­tudes, muis­ten­dites ja leg­en­dides. Har­i­likult kuju­tatakse muinasjut­tudes hunti ahne ja rumalana, kuid on ka päris arm­said ja häid hunte lugudes.