19. oktoo­bril kell 18.00 õpime Sak­si raa­matuko­gus TÕNi nädala raames Anne Raa­va juhen­damisel lõn­gu värvi­ma erinevate aed- ja juurvil­jade­ga.