Sügisesed värvid lõngades

19. ok­too­bril kell 18.00 õpime Sak­si raa­matuko­gus TÕNi nä­dala raames Anne Raa­va juhen­damisel lõn­gu värvi­ma er­inevate aed- ja juurviljadega.