14. maist 15. juu­nini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ei või olla!”.

Raamatuväljapanek tut­vus­tab 11. juu­nil oma 65. sün­ni­päeva tähis­tava aja­kir­ja­niku, zoo­loogi ja polii­tiku Peeter Ernitsa loo­ma­raa­ma­tuid.