Raamatunäitus „Pildid jutustavad“Raamatunäitus „Pildid jutustavad“4. juu­nist 27. juu­lini 2018 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Pildid jutus­ta­vad“.

Muuseumipedagoog ja kunst­nik Mare Hundi raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest leiame nii soo­just kui ka infor­mat­siooni juba möö­du­nud aegade kohta. Väljapanek „Pildid jutus­ta­vad” tut­vus­tabki väi­ke­g­raa­fi­ka­meistri pilti­dega raa­ma­tuid. Näituselisi ter­vi­tab puu­ok­sa­me­hike Pulkson.