Ka kiri võib olla kunst

Näi­tus Tar­tu har­ras­tuskun­st­nike stu­u­dios valmin­ud kalligraafia töödest ja raa­matutest, mis tutvus­tavad eesti kirjakunsti.

(ül­e­val Sak­si raa­matuko­gus 15.10.–18.11.2012)