Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Lilleaia kuninganna"27. juu­nist 30. augus­ti­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Lil­lea­ia kuningan­na”.

Lil­lea­ia kuningan­naks pee­takse kahtlema­ta roosi. Roo­side õitel on min­gi saladus­lik sele­ta­matu toime. Roose vaa­dates tek­ib eri­line rõõ­mu­tunne. Roo­side võlu­jõud on suut­nud iid­setest aegadest pan­na laulikuid ja poeete neist luulet looma.